Bảo hành sản phẩm

  • Bảo hành sản phẩm lên tới 6 tháng.
  • Hoàn trả khi sản phẩm không đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng mà không phải mất thêm bất kỳ một khoản chi phí phát sinh nào khác.

Tin Liên Quan